หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-A-0045

ระดับ

-

ราคาขาย

3,800,000

ประเภททรัพย์

บ้านเดี่ยว

ขนาดที่ดิน

85.10 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

316.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

พฤกษา 15

ที่ตั้งทรัพย์

199/85-86 ซอยพฤกษา 5 ถนนบางพลี-ตำหรุ (ทล.3256) แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เลขที่เอกสารสิทธิ์

276438, 276439

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ