ติดต่อเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 สอบถามออนไลน์

ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ ท่านพลาดข้อมูล ข่าวสาร ข้อความของบริษัท