หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-A-0073

ระดับ

-

ราคาขาย

12,700,000

ประเภททรัพย์

บ้านเดี่ยว

ขนาดที่ดิน

141.50 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

358.40 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์

ที่ตั้งทรัพย์

112/88 ซอย- ถนนรัตนาธิเบศร์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี

เลขที่เอกสารสิทธิ์

229761

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ