หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-C-0027

ระดับ

-

ราคาขาย

3,900,000

ประเภททรัพย์

อาคารพาณิชย์

ขนาดที่ดิน

20.00 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

284.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

18 (เดิม 22/211) ซอยโชคชัย 4 ซอย42 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เลขที่เอกสารสิทธิ์

296

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ