กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

62IAM-D-0125

ระดับ

-

ราคาขาย

3,000,000

ประเภททรัพย์

ห้องชุดพักอาศัย

ขนาดที่ดิน

-

พื้นที่ใช้สอย

58.46 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

เดอะคิวบ์ แจ้งวัฒนะ

ที่ตั้งทรัพย์

126/102 ซอย- ถนน- ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลขที่เอกสารสิทธิ์

126/102, 126/103

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า

ชีวาพร ชำนาญกิจ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส, ส่วนทรัพย์สินรอการขาย

คำนวณสินเชื่อ

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

หมายเหตุ การคำนวณ และค่าใช้จ่ายเป็นการคำนวณโดยประมาณเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ