กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

64IAM-B-0171

ระดับ

-

ราคาขาย

1,300,000

ประเภททรัพย์

ทาวน์เฮ้าส์

ขนาดที่ดิน

-

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

เมือง ราชบุรี

เลขที่เอกสารสิทธิ์

96111

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า

ชีวาพร ชำนาญกิจ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส, ส่วนทรัพย์สินรอการขาย

คำนวณสินเชื่อ

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

หมายเหตุ การคำนวณ และค่าใช้จ่ายเป็นการคำนวณโดยประมาณเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ