กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

ผบ.5329/2559

ระดับ

-

ราคาประเมิน

25,747,066

ประเภททรัพย์

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ขนาดที่ดิน

1-1-6.5 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

ไพรเวทฮาวานา

ที่ตั้งทรัพย์

159/11-14, 159/4 ถนนศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

เลขที่เอกสารสิทธิ์

40576, 40577, 40578, 40579, 40581, 40582

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนดังนี้

1. โฉนดเลขที่  40576 จำนวน 250,000.00 บาท

2. โฉนดเลขที่  40577 จำนวน 250,000.00 บาท

3. โฉนดเลขที่  40578 จำนวน 500,000.00 บาท

4. โฉนดเลขที่  40579 จำนวน 250,000.00 บาท

5. โฉนดเลขที่  40581 จำนวน 150,000.00 บาท

6. โฉนดเลขที่  40582 จำนวน 500,000.00 บาท

***กรณีขายรวม ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการที่ขายลำดับเดียวกันทุกประเภททรัพย์

สถานขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 09.00น.

 

นัดที่

วันที่

1

 17/03/2565

2

 07/04/2565

3

 28/04/2565

4

 19/05/2565

5

 09/06/2565

6

 30/06/2565

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง                                                                    

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th

ข้อมูลอ้างอิง (รายละเอียดการขายทอดตลาด)

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40576&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40577&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40578&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40579&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40581&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5329&law_suit_year=2559&deed_no=40582&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ