กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-G-0096

ระดับ

-

ราคาขาย

7,300,000

ประเภททรัพย์

อื่นๆ

ขนาดที่ดิน

2-0-26 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

384.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

ไม่ปรากฎเลขที่ ซอย- ถนนสายสะเดา-ปาดังเบซาร์(ทล.4054) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

เลขที่เอกสารสิทธิ์

นส.3 ก. 3750, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 4127

รายละเอียดโดยรวม

อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม หน้ากว้างติดถนนสายสะเดา-ปาดังเบซาร์ (ทล.4054) 13.30 เมตร

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ