หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-A-0019

ระดับ

-

ราคาขาย

2,550,000

ประเภททรัพย์

บ้านเดี่ยว

ขนาดที่ดิน

60.00 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

129.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

สิริธารา ลาวิลล่า

ที่ตั้งทรัพย์

99/4 ซอย- ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90100

เลขที่เอกสารสิทธิ์

86604

รายละเอียดโดยรวม

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ