หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-G-0040

Rating

-

Price

35,000,000

Property Type

House

Land Area

5,175.60 sq.m.

Home Area

3,145.99 sq.m.

Project Name

-

Location

55/5 ซอย- ถนนแสงชูโต (ทล.323) กม.ที่ 27+800 ท่ามะกา ท่ามะกา Kanchanaburi 71120

Doc Deed Number

443

Overview

บ้านพักอาศัย พร้อมอาคารสำนักงาน เรือนรับรองและสระว่ายน้ำส่วนตัว เนื้อที่ 3-0-93.9 ไร่ แปลงที่ดินด้านหน้าทิศตะวันออก กว้างติดถนนแสงชูโต 12.50 เมตร ด้านหลังทิศตะวันตกติดแม่น้ำแม่กลอง 39.00 เมตร

 

 

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share

Contact Sales

นายธนสิทธิ์ ผิวขาว
ผู้ชำนาญการ 2 ส่วนจำหน่ายทรัพย์สิน

Loan Calculation

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

Note Calculations and costs are approximate calculations for reference only.

Other properties in the same province
Other nearby properties