กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

64IAM-F-0152

ระดับ

-

ราคาขาย

21,710,000

ประเภททรัพย์

ที่ดินเปล่า

ขนาดที่ดิน

58-0-5 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

ถนนสุวรรณศร สายเก่า (ทล.3618) ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว

เลขที่เอกสารสิทธิ์

1938

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า

นางสาวพิมพ์พิยดา อัครเมธายุทธ
ผู้ชำนาญการ 1 ส่วนจำหน่ายทรัพย์สิน

คำนวณสินเชื่อ

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

หมายเหตุ การคำนวณ และค่าใช้จ่ายเป็นการคำนวณโดยประมาณเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ