กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

62IAM-J-0121

ระดับ

-

ราคาขาย

42,000,000

ประเภททรัพย์

อาคารโรงงาน/โกดัง

ขนาดที่ดิน

24-3-67 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

1153 ซอย- ถนน- โคกม้า, ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์

เลขที่เอกสารสิทธิ์

33472, 6071

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า

วิษณุ ศุภกรกมล

คำนวณสินเชื่อ

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

หมายเหตุ การคำนวณ และค่าใช้จ่ายเป็นการคำนวณโดยประมาณเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ