หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

62IAM-A-0122

Rating

-

Price

60,000,000

Property Type

Land

Land Area

245,400.00 sq.m.

Home Area

-

Project Name

-

Location

44(ไม่ติดป้ายเลขที่) ซอย- ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ตอนพังงา-กระบี่ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก Krabi

Doc Deed Number

3559

Overview

ที่ดินเปล่าสวนปาล์ม เนื้อที่ 153-1-50.0 ไร่ แปลงที่ดินติดถนน 2 ด้าน ถนนเพชรเกษม หน้ากว้าง 600 เมตร ถนนสายบ้านในยวนแขก - บ้านเขางาม กว้าง 460 เมตร

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share

Contact Sales

นายธนสิทธิ์ ผิวขาว
ผู้ชำนาญการ 2 ส่วนจำหน่ายทรัพย์สิน

Loan Calculation

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

Note Calculations and costs are approximate calculations for reference only.

Other properties in the same province
Other nearby properties