หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

พ.1330/2558

ระดับ

-

ราคาประเมิน

45,477,392

ประเภททรัพย์

อาคารโรงงาน/โกดัง

ขนาดที่ดิน

5-0-0 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ที่ตั้งทรัพย์

เลขที่ 101/62/16 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

เลขที่เอกสารสิทธิ์

25528

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 5,000,000.00 บาท

สถานที่ขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เวลา 9:30 น.

นัดที่

วันที่

1

 26/01/2567

2

 16/02/2567

3

 08/03/2567

4

 29/03/2567

5

 19/04/2567

6

 10/05/2567

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง

ติดติดเจ้าหน้าที่

คุณสุกัญญา โรจน์ธำรงค์

เบอร์ติดต่อ 0980731813 , 0980726774

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ