IAM เชิญชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 28 เมษายน 2565 ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

12/04/2565

      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ขอเชิญชวนลูกหนี้ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่ และยุติธรรมพบประชาชน จัดโดยกรมบังคับคดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา และหาข้อยุติแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าสามารถกลับไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ลูกค้าของ IAM ที่ได้รับจดหมายเชิญ สามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-055-5999 ต่อ 2266, 2275, 3201 หรือ แอดไลน์ @iamasset เว็บไซต์ www.iam-asset.co.th

     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มและผลการตรวจ ATK พร้อมบัตรประชาชน หรือ ผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงที่จุดตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรณีลูกค้าที่มาร่วมงาน ไม่มีหลักฐานมาแสดง บริเวณด้านหน้างานจะมีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK และสถานที่ตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าก่อนเข้างานอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ