IAM เข้าร่วมสัมมนาและออกบูธงาน Thailand Competitiveness Conference 2023

17/11/2566

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) เข้าร่วมสัมมนาและออกบูธงาน Thailand Competitiveness Conference 2023 “Building a Future-Proof Nation” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเปิดการสัมมนา และเปิดเวทีด้วยการแชร์ประสบการณ์การพัฒนาประเทศจาก “scratch” สู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลชั้นนำของโลก โดย H.E. Kersti Kaljulaid อดีตประธานาธิบดี ประเทศเอสโตเนีย โดยมีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานในครั้งนี้

     ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาได้ให้ความสำคัญถึงการร่วมหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการปรับแนวทางเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ