IAM ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

08/12/2566

     IAM บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) ร่วมกับฝ่ายอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจำลองสถานการณ์จริง มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ