IAM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจปี 2567 – 2571 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

22/11/2566

   บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจปี 2566 – 2571 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ บสอ. ปี 2567 – 2571 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ณ ห้อง The Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ