บสอ. แสดงความยินดีประธานกรรมการ บสส. และหารือการบริหารธุรกิจบริหารสินทรัพย์

13/06/2565

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) นายปริญญา พัฒนภักดี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และร่วมประชุมหารือการบริหารธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) การบริหารจัดการหนี้ NPL และการบริหารจัดการจำหน่ายทรัพย์ NPA ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด อาคารซันทาวเวอร์ส เอ กรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดีรังสิต

ข่าวอื่นๆ