บสอ. เปิดรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางออนไลน์ ให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อบริษัท

02/02/2565

     

       บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางออนไลน์ให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.iam-asset.co.th หรือสามารถสแกนผ่าน QR Code ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการเข้ามาที่สำนักงาน และยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่ โทรศัพท์ 02-055-5999, โทรสาร 02-055-5998 line official account : @iamasset, Facebook : islamicbank.asset, E-mail : iam.admin@iam-asset.co.th และ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข่าวอื่นๆ