บสอ. สร้างความเชื่อมั่นตรวจคัดกรองพนักงาน ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

02/02/2565

     บสอ. หรือ IAM โดย นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท ได้ดำเนินการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ ด้วยการออกมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

     - ตรวจคัดกรองพนักงานด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานในทุกสัปดาห์ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีน

     - ให้ผู้มาติดต่อลงทะเบียนในแบบฟอร์มทุกคน พร้อมวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน มีจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย รักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อจุดสัมผัสภายในสำนักงานทุก 3 ชั่วโมง

     - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน Work From Home ของพนักงาน เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

     ซึ่งที่ผ่านมา บสอ. ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดเวลา

ข่าวอื่นๆ