บสอ. จัดอบรมหลักสูตร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

31/08/2565

     บสอ. จัดอบรมหลักสูตรความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยมีนายเจนวิทย์ ยกบัตร ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสยาม ชั้น 18 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ และทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวอื่นๆ