บสอ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน Workflow

17/03/2565

      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดการอบรมเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน Workflow และการเขียน Flowchart กระบวนงานโดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกิจ ธีระกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เล็งเห็นความสำคัญและสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ