บสอ. จัดกิจกรรม MD Talk ในรูปแบบ Online

06/01/2565

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) จัดกิจกรรมรูปแบบ Online ในหัวข้อ MD Talk EP.1 โดยได้รับเกียรติจากคุณโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท ได้มอบนโยบาย และกล่าวถึงวิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กร ปี 2565 พร้อมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

    โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมใหญ่สยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30-10.30 น. ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ