บสอ. ขอเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จ.นครพนม

01/07/2565

      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ขอเชิญชวนลูกค้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 9 จ.นครพนม และยุติธรรมพบประชาชน จัดโดยกรมบังคับคดี ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา และหาข้อยุติแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าสามารถกลับไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ลูกค้าของ IAM ที่ได้รับจดหมายเชิญ สามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-055-5999 ต่อ 3201, 3202 หรือ แอดไลน์ @iamasset เว็บไซต์ www.iam-asset.co.th

      ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มและผลการตรวจ ATK พร้อมบัตรประชาชน หรือ ผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงที่จุดตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรณีลูกค้าที่มาร่วมงาน ไม่มีหลักฐานมาแสดง บริเวณด้านหน้างานจะมีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK และสถานที่ตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าก่อนเข้างานอีกด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน Click

ข่าวอื่นๆ