หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-A-0004

Rating

-

Price

2,400,000

Property Type

House

Land Area

148.40 sq.m.

Home Area

99.00 sq.m.

Project Name

Burirom The Innovation

Location

555/74 Soi lnnovation 11 Bangphli-Tamru Rd. Bangphliyai Bangphli Samut Prakan 10540

Doc Deed Number

109737

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other properties in the same province
Other nearby properties