บสอ. เชิญเข้าร่วมประมูล ทรัพย์เด่น ทำเลดี วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นี้

26/04/2022

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ

เข้าร่วมประมูล ทรัพย์เด่น ทำเลดี วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นี้

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 พฤษภาคม 2565


ประกาศหลักเกณฑ์ฯ และรายการทรัพย์สินรอการขาย สำหรับประมูลฯ
>> Download

ดูรายละเอียดรายการทรัพย์สำหรับประมูลฯ และทรัพย์สินรอการขายได้ที่ >> https://iam-asset.co.th/th/property-for-sale

รายการประกาศขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยการประมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูล ด้วยการลงทะเบียนและยื่นซองประมูล พร้อมเอกสารประกอบการประมูล วันที่ 26 เม.ย. 65 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 65 เท่านั้น

กรณีนำส่งซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ต้องนำส่งไปรษณีย์ประเภทไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

เปิดซองประมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของ บสอ.

* เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ บสอ. กำหนด *

หมายเหตุ : กรณีที่เสนอซื้อสูงกว่าราคาประกาศขาย ให้คำนวณเงินวางหลักประกันจาก 10 % ของราคาเสนอซื้อ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2055 5999 ต่อ 2300-2301 หรือ 06 5205 1632, 06 5998 2075
Line Official Account : @iamasset
Facebook : islamicbank.asset

Other News