IAM ร่วมแสดงความยินดีกับ IBANK เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

12/06/2023

      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) นำโดย ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" พร้อมบริจาคทานสมทบทุน “บัญชีซะกาต” ของธนาคารฯ เพื่อนำไปจัดสรรแก่บรรดาผู้ขัดสนและยากไร้ สำหรับเป็นทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมประกอบอาชีพ และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ โดยมี ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารนวม ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

Other News