IAM ร่วมงานสัมมนา Fis and Fin Forum 2023 ถอดรหัสแผนที่การเงินครัวเรือนไทย

20/10/2023

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท นายเจนวิทย์ ยกบัตร ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยนายพิชัย จารุสมบัติ หัวหน้าส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ Fis and Fin Forum 2023 ถอดรหัสแผนที่การเงินครัวเรือนไทย จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาและเปิดงาน โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

     โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของ สศค. พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังของไทย และให้บริษัทฯ ได้พัฒนาทักษะทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ และอาจรวมถึงนโยบายด้านการเงินอื่น ๆ อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

Other News