บสอ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สคร. และบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร.

04/10/2022

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ที่ผ่านมา

Other News