บสอ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

06/05/2022

     นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีนายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้แทนจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     โดยในปี 2564 บสอ. มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,920.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 367.66 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.31 บาท

Other News