ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน IAM เข้ารับพระราชทานจิตอาสา

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เข้ารับพระราชทาน ผ้าพันคอ หมวก และบัตรจิตอาสา จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนิน

  โครงการจิตอาสา สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิต หน้าที่การงานได้ในทุกกรณี คือ การคิด การพูด การพัฒนา การลงมือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อให้ผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามเหตุผลที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตเพื่อสังคม องค์กร บริษัท ส่วนรวม ประเทศชาติ และโลก โดยไม่เห็นแก่ตัว