ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน IAM เข้ารับพระราชทานจิตอาสา

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้ารับพระราชทาน ผ้าพันคอ หมวก และบัตรจิตอาสา รอบที่ 2 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนิน

      โครงการจิตอาสา สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิต หน้าที่การงานได้ในทุกกรณี คือ การคิด การพูด การพัฒนา การลงมือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อให้ผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามเหตุผลที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตเพื่อสังคม องค์กร บริษัท ส่วนรวม ประเทศชาติ และโลก โดยไม่เห็นแก่ตัว

Doc1
File size : 0.28 Mb | File type : .pdf | Download : 192