ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดยนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา