ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการทำงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดยนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยนางสาวภัทรวดี สุวรรณเวช รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการทำงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563