ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบ บสอ. เพื่ออวยพรปีใหม่ 2563
      เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าพบ คุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563