ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ. รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ Online ที่บ้าน (Work From Home)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ("บสอ." หรือ "ไอแอม") องค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากที่พัก (Work from home) ยืนยันสามารถให้บริการลูกค้าได้เหมือนเดิม

นางโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ("บสอ." หรือ "ไอแอม") เปิดเผยว่า “ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มมากขึ้น บสอ. จึงออกมาตรการสำหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานจากที่พัก หรือ Work From Home โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงาน เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อกับ บสอ.ได้แม้ว่าพนักงานจะไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน บสอ. จึงมีความมั่นใจว่าการทำงานแบบ Work From Home จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าทุกประเภท ทั้งนี้รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home ของ บสอ. จะเป็นการแบ่งกลุ่มการทำงาน โดยยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องเข้ามา ที่สำนักงาน ซึ่งใช้มาตรการสลับวันเข้ามาทำงาน เพื่อให้จำนวนบุคลากรลดลงเป็นการลดความแออัดในการใช้สถานที่ทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของการเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)"

ทั้งนี้ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อสามารถติดต่อ บสอ. ได้ตามช่องทางการติดต่อต่างๆ ดังนี้
- Hot Line : 02 119 1498
- Line Official : @iamasset
- Facebook : islamicbank.asset
- Email : iam-asset@iam.mail.go.th
- Website : www.iam-asset.co.th
- ตู้ ปณ.19 ปณฝ.ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10326