ข่าวสารและกิจกรรม
ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
    บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยพิธีถวายพระพรจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ๓๐  ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ