ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดกิจกรรม CSR “12 สิงหา ปันน้ำใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”

          บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือไอแอม นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR โดยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงวัยในอุปการะของวัดห้วยปลากั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
          โดยทางวัดมีเด็กในอุปการะจำนวนรวมกว่า 500 ชีวิต นอกจากนี้ยังมีผู้สูงวัยอีกจำนวนหนึ่ง เด็กที่อยู่ในความอุปการะของวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเด็กกำพร้าและยากจนที่พ่อแม่และญาติมาฝากให้ทางวัดดูแล

         
          ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์องค์กร คือ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการตอบแทน และทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรม มาตลอดทุกปีในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับสถานศึกษา เด็กยากไร้ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานตั้งแต่เล็ก เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เป็นการปูทางไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมต่อไป”