กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

64IAM-A-0164

ระดับ

-

ราคาขาย

2,319,000

ประเภททรัพย์

บ้านเดี่ยว

ขนาดที่ดิน

-

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี

เลขที่เอกสารสิทธิ์

42487, 42788, 42489

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ