กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินรอขาย

รหัสทรัพย์สิน

61IAM-A-0110

ระดับ

-

ราคาขาย

1,050,000

ประเภททรัพย์

บ้านเดี่ยว

ขนาดที่ดิน

60.00 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

162.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

109 ถนนแยกจากถนนนิตโย(ทล.22) หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม

เลขที่เอกสารสิทธิ์

56029

เอกสารเผยแพร่ประกอบการซื้อทรัพย์
พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า

ชีวาพร ชำนาญกิจ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส, ส่วนทรัพย์สินรอการขาย

คำนวณสินเชื่อ

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

หมายเหตุ การคำนวณ และค่าใช้จ่ายเป็นการคำนวณโดยประมาณเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ