กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

ล.2223/2562

ระดับ

-

ราคาประเมิน

2,085,528

ประเภททรัพย์

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ขนาดที่ดิน

230.00 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

-

ที่ตั้งทรัพย์

210 หมู่ที่ 9 ซอยราชภัฎ 2 กล้วยแพะ เมืองลำปาง

เลขที่เอกสารสิทธิ์

2022, 2023, 2084, 2086

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000.00 บาท

สถานขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-8 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี
เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00น.

นัดที่

วันที่

1

27/12/2564

2

17/01/2565

3

07/02/2565

4

28/02/2565

5

21/03/2565

6

11/04/2565

7

02/05/2565

8

23/05/2565

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th

ข้อมูลอ้างอิง (รายละเอียดการขายทอดตลาด)

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=112&law_suit_no=%C5.2223&law_suit_year=2562&deed_no=2022&addrno=210

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=112&law_suit_no=%C5.2223&law_suit_year=2562&deed_no=2023&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=112&law_suit_no=%C5.2223&law_suit_year=2562&deed_no=2084&addrno=210

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=112&law_suit_no=%C5.2223&law_suit_year=2562&deed_no=2086&addrno=210

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ