กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

ผบ.5733/2560

ระดับ

-

ราคาประเมิน

144,078,021

ประเภททรัพย์

อื่นๆ

ขนาดที่ดิน

7-0-76 ไร่

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

โรงแรม ฟานารี เขาหลัก รีสอร์ท

ที่ตั้งทรัพย์

53/10 และ 67/124-133 หมู่ที่ 5 ซอยบางเนียง 1 ถนนชายหาดบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา

เลขที่เอกสารสิทธิ์

8694, 17066, 17172, 17173, 17293, 20409

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 10,000,000.00 บาท

สถานขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เวลา 10.00น.

 

นัดที่

วันที่

1

 01/02/2565

2

 22/02/2565

3

 15/03/2565

4

 05/04/2565

5

 26/04/2565

6

 17/05/2565

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th

ข้อมูลอ้างอิง (รายละเอียดการขายทอดตลาด)

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=8694&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=17066&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=17172&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=17173&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=17293&addrno=-

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=010&law_suit_no=%BC%BA.5733&law_suit_year=2560&deed_no=20409&addrno=-

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ