กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

ผบ.2160/2555

ระดับ

-

ราคาประเมิน

726,240

ประเภททรัพย์

อาคารพาณิชย์

ขนาดที่ดิน

22.40 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

-

ชื่อโครงการ

ธารทองธานี

ที่ตั้งทรัพย์

270/68 หมู่ที่ 3 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา

เลขที่เอกสารสิทธิ์

166686, 166697

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 50,000.00 บาท

สถานขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
เลขที่ 3 ถนน ปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เวลา 9.30น.

นัดที่

วันที่

1

11/01/2565

2

01/02/2565

3

22/02/2565

4

15/03/2565

5

05/04/2565

6

26/04/2565

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อกรมบังคับคดี โทร 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th

ข้อมูลอ้างอิง (รายละเอียดการขายทอดตลาด)

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=902&law_suit_no=%BC%BA.2160&law_suit_year=2555&deed_no=166697&addrno=270/68

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=902&law_suit_no=%BC%BA.2160&law_suit_year=2555&deed_no=166686&addrno=270/68

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ