กลุ่มทรัพย์สิน

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

คดีแดงเลขที่

ผบ.1192/2557

ระดับ

-

ราคาประเมิน

1,437,716

ประเภททรัพย์

ทาวน์เฮ้าส์

ขนาดที่ดิน

80.80 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย

136.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ

กรมหลวง

ที่ตั้งทรัพย์

41/30 ซอยกรมหลวงชุมพร 1 ถนนกรมหลวงชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร

เลขที่เอกสารสิทธิ์

61657, 61658

รายละเอียดโดยรวม

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นจำนวน 150,000.00 บาท

สถานขายทอดตลาด

จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร(ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เข้าประตูหน้าตรงไปสุดทาง อยู่ซ้ายมือ)
เลขที่ 316 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เวลา 10.00น.

นัดที่

วันที่

1

 23/02/2565

 2

 16/03/2565

 3

 05/04/2565

 4

 27/04/2565

 5

 18/05/2565

 6

 08/06/2565

หมายเหตุ

1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th

 

ข้อมูลอ้างอิง (รายละเอียดการขายทอดตลาด)

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=806&law_suit_no=%BC%BA.1192&law_suit_year=2554&deed_no=61657&addrno=41/30,%20%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=806&law_suit_no=%BC%BA.1192&law_suit_year=2554&deed_no=61658&addrno=41/30,%20%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9

พิมพ์/ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้
 พิมพ์/ดาวน์โหลด
แชร์
ทรัพย์ในจังหวัดเดียวกัน
ทรัพย์ใกล้เคียงอื่นๆ