ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อรจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ลว. 7/4/63
File size : 0.44 Mb | File type : .pdf
Updated : 7 เมษายน 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์บุคคล จำนวน 10 เครื่อง
.
File size : 0.27 Mb | File type : .pdf
Updated : 3 มีนาคม 2563
งานจ้างจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ลว. 9 มีค 2563
.
File size : 0.45 Mb | File type : .pdf
Updated : 11 มีนาคม 2563
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฎหมายภายนอก (งานติดตามทวงถามหนี้)
.
File size : 0.27 Mb | File type : .pdf
Updated : 11 มีนาคม 2563
ราคากลางงานจ้างจัดทำโครงสร้างเงินเดือนฯ
.
File size : 0.28 Mb | File type : .pdf
Updated : 13 มีนาคม 2563
ประกาศไตรมาสที่ 1 ปี2563 ลว.27.4.63
.
File size : 1.96 Mb | File type : .pdf
Updated : 27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office จำนวน 149 License
ลว. 18 พ.ค. 2563
File size : 0.27 Mb | File type : .pdf
Updated : 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาลงประกาศสรรหาผู้จัดการบริษัททางสื่อสิ่งพิมพ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาลงประกาศสรรหาผู้จัดการบริษัททางสื่อสิ่งพิมพ์
File size : 0.26 Mb | File type : .pdf
Updated : 18 พฤษภาคม 2563