ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 80 ชุด.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 80ชุด
.
File size : 0.02 Mb | File type : .pdf
Updated : 17 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา ลว.16.6.64
.
File size : 0.03 Mb | File type : .pdf
Updated : 16 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารื้อถอนปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่คืน ฯ.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารื้อถอนปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้ บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน ๘ ห้อง ลว.16.6.64
.
File size : 0.03 Mb | File type : .pdf
Updated : 16 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารื้อถอนปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้ บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน ๘ ห้อง ลว.16.6.64
.
File size : 0.03 Mb | File type : .pdf
Updated : 16 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อระบบห้องประชุมออนไลน์ (เพิ่มเติม) ตามข้อ79 วรรคสอง.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (เพิ่มเติม) ตามข้อ79 วรรคสอง
.
File size : 0.36 Mb | File type : .pdf
Updated : 14 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษฟลิปชาร์ทและกระดาษ Plotter.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษฟลิปชาร์ทและกระดาษ Plotter
.
File size : 0.32 Mb | File type : .pdf
Updated : 14 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระ,กระดาษเช็ดมือ.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระ,กระดาษเช็ดมือ
.
File size : 0.33 Mb | File type : .pdf
Updated : 14 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 64.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 64 (สขร.1) ลว.7.6.64
.
File size : 0.06 Mb | File type : .pdf
Updated : 9 มิถุนายน 2564