ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จิตอาสา “เติมฝัน ปันยิ้มให้น้อง”

                    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)นำคณะผู้บริหารและพนักงาน IAM ทำหน้าที่ประชาชนจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ร่วมกันเป็นตัวแทนนำสิ่งของต่างๆ และเงินทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านลำทองหลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนห่างไกล มีนักเรียน 133 คน  ครู 11 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

 

         โดยสิ่งของที่นำไปมอบให้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง  - เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง

- อุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์การศึกษาระดับเด็กเล็ก

- มอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

- มอบเงิน จำนวน 28,000 บาท

- อุปกรณ์ ต่างๆ มูลค่ากว่า 90,000 บาท

- น้ำดื่ม 40 แพ็ค  - โต๊ะพับ 140 ตัว

- เสื้อกีฬา กว่า 100 ตัว มูลค่ากว่า 30,000 บาท

  โดยภายในงานมีนักเรียนและคุณครู ร่วมงานคับคั่ง มีการแสดงดนตรี ร้องเพลงโดยนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562