ข่าวสารและกิจกรรม
IAM เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดบูธแก้หนี้และจำหน่าย NPA

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) องค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดงานเปิดตัวบริษัทฯ (Grand Opening) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Refresh Credit by IAM” ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน Outlet In Town

  โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนเข้าร่วมงาน อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank), บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 

  นายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกว่า 48,000 ล้านบาท มีจำนวนลูกหนี้กว่า 27,000 ราย สำหรับลูกหนี้รายใหญ่ที่มีสินทรัพย์เกินกว่า 20 ล้านบาท มีจำนวน 174 ราย และมีมูลค่ามากกว่า 42,000 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้รายย่อยที่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท มีจำนวนรายมากกว่า 27,000 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท”

  “ทั้งนี้การเรียกเก็บหนี้ตั้งแต่ได้รับโอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2560 ไอแอมสามารถเรียกเก็บหนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 500 ล้านบาท และคาดว่าจนถึงสิ้นปี 2561 จะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้กว่า 2,000 ล้านบาท” นายธงรบ ด่านอำไพ  กล่าวปิดท้าย