ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม ตั้งเป้าชำระเงินคืนให้ไอแบงค์ ก่อนกำหนด
   นายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแอม) ตั้งเป้าชำระเงินคืนให้ไอแบงค์ก่อนกำหนดในปีนี้และปีหน้า มีผลให้สถานะผลประกอบการของไอแบงค์ดีขึ้น และไอแอมจะมีผลประกอบการดีขึ้นด้วย และยังช่วยกระทรวงการคลังและรัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไอแอมตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐในการจ่ายเงินชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับไอแบงค์
   “ตามสัญญาเราจะครบกำหนดชำระคืนเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๓ หากไอแอมสามารถชำระเงินบางส่วนตามกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการให้กับไอแบงค์ก่อนครบกำหนดสัญญาภายในปี ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของไอแอมที่ต้องจ่ายกำไร (ดอกเบี้ย) ตามต้นเงินของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไว้ให้กับ ไอแบงค์ ซึ่งจะมีผลทำให้ผลประกอบการของทั้งสององค์กร คือ ไอแอมและ
ไอแบงค์มีกำไรเพิ่มมากขึ้นด้วย เรียกว่า ดีขึ้นทั้งคู่”
นายธงรบ ด่านอำไพ กล่าวปิดท้าย