ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ในโอกาสเข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางสำหรับการบริหารสินทรัพย์
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และนางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) นำโดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางวิมล บุญธีรวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และนายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ ในโอกาสเข้าพบแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางสำหรับการบริหารสินทรัพย์ลูกหนี้รายใหญ่ ลูกหนี้รายย่อย และการบริหารทรัพย์สินรอการขาย เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชนแก่องค์กรและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุม บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9